Lopende hypotheken, rentemiddeling, rente afkopen of oversluiten.

 Lopende hypotheken, rentemiddeling, rente afkopen of oversluiten.

Op dit moment bieden slecht zes (ING, Obvion, Centraal Beheer, SNS Bank, Regiobank, Westland-Utrecht en Woonfonds Hypotheken) van de 27 geldverstrekkers in Nederland aan klanten de mogelijkheid van rentemiddeling aan.

Nu de hypotheekrente historisch laag is, willen veel huizenbezitters hiervan profiteren en hun maandlasten verlagen. Voor sommige mensen is oversluiten naar een andere geldverstrekker of rente afkopen, ondanks een boete en bijkomende kosten, een interessante optie, en voor andere niet. omdat de boeterente erg hoog is of omdat hun huis onder water staat. Voor deze laatste groep is rentemiddeling bij hun huidige geldverstrekker de enige mogelijkheid om (fors) te besparen op hun woonlasten.

Voorwaarden

Om voor rentemiddeling in aanmerking te komen, moet de hypotheek aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het gaan om een hypotheek die is afgesloten voor de aankoop van een woning. De lening moet hoger zijn dan € 50.000. Het mag geen spaarhypotheek zijn en de rentevaste periode loopt over 24 maanden of later af. De huidige hypotheekrente moet nu ook hoger zijn dan 4.5% (voor hypotheken met NHG 4%).

Geen rentemiddeling

Waarom nog niet alle banken rentemiddeling aanbieden, kan te maken hebben met hun automatiserings-systemen. Vanuit politiek Den Haag wordt ook al meer dan een jaar aangedrongen dat de geldverstrekkers rentemiddeling nu zouden moeten aanbieden. Een aantal banken heeft aangegeven dat ze rond de zomer er mee gaan komen. De lage rente is de reden dat je er nu mee moet komen. Banken hebben er geen financieel nadeel van. De boete die de klant moet betalen, wordt verdisconteerd in de nieuwe rente. Deze is dan nog altijd hoger dan de huidige rentestand, maar uiteraard lager dan ze nu betalen. Bovendien biedt het banken de mogelijkheid de klant langer aan zich te binden, door ze een nieuw contract aan te bieden voor een langere periode.

Neem contact op en laat het berekenen!

Om vast te stellen of het interessant is voor jou om je hypotheek over te sluiten of dat je wel of niet in aanmerking komt voor een rentemiddelen zul je advies moeten inwinnen en een gedegen inventarisatie moeten laten doen van je financiële situatie. Deze investering betaald zich meestal snel terug in je lagere maandlasten.

De hypotheekrelaties van Beltz adviesgroep kunnen door een (telefonische of persoonlijke) voorbespreking er snel achter komen of het interessant is de lopende hypotheek te wijzigen waar voor onze bestaande relaties een gematigd tarief geldt.

Vertrouwende mijn relaties met deze informatie van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet.

Ronald Bletz

Beltz adviesgroep

 

2024  Beltz